Kształcenie specjalne – poradnik dla samorządów

Organizacja kształcenia specjalnego powinna stanowić segment lokalnej polityki społecznej ukierunkowanej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które potrafi pokonać mechanizmy wszelkiej dyskryminacji.

Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkolnej społeczności jest procesem, nie odbywa się przez sam fakt przebywania takiego dziecka w szkole czy przedszkolu. Proces ten wymaga zaangażowania się wielu podmiotów: dyrektora, nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznej i rodziców, ale przede wszystkim organu prowadzącego.

 Publikacja „Organizacja kształcenia specjalnego – zadania JST. Poradnik dla samorządowców wspierający budowanie systemowych rozwiązań dla kształcenia specjalnego w JST” dedykowana jest wszystkim, którzy wykonując zadania służbowe przyczyniają się do tworzenia świata przyjaznego dzieciom niepełnosprawnym.
Jest propozycją budowania systemowego podejścia do organizacji kształcenia specjalnego, ukierunkowanego na przygotowanie wszystkich szkół i przedszkoli do przyjęcia uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego i zapewnienie w nich jednolitej oferty wspierającej kształcenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło i cały artykuł: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/27528-ksztacenie-specjalne-poradnik-dla-samorzdow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *