Kto może złożyć wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela?

1) nauczyciela;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;

3) organu prowadzącego szkołę;

4) rady szkoły;

5) rady rodziców

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *