Kto wydaje decyzję w sprawie nauczania indywidualnego?

Podstawą wydania decyzji jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o konieczności prowadzenia edukacji dziecka w formie nauczania indywidualnego oraz wniosku rodziców. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *