Gdzie można uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?

.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *