Kuratorzy oświaty będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli

Kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły. W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący szkołę.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji zakłada, że kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy przyznawać nagrody nauczycielom. W uzasadnieniu do projektu napisano, że jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez władze oświatowe. Wskazano, że proponowana zmiana pozwoli na docenienie pracy nauczycieli.

Cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/kuratorzy-oswiaty-beda-mogli-z-wlasnej-inicjatywy-nagradzac-nauczycieli,144720.html

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328905

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *