Lekcje zdalne, ale świetlice w szkołach otwarte (komunikat MEiN)

Od poniedziałku, 9 listopada szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych – wskazuje ministerstwo edukacji.

W związku z rozwojem epidemii rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń dotyczących stacjonarnego nauczania. Publikujemy w całości komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Źródło i cały test: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/lekcje-zdalne-ale-swietlice-w-szkolach-otwarte-komunikat-mein

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *