Zmiany w podziale subwencji oświatowej w 2021 roku

Niezamożne samorządy będą mogły liczyć na jeszcze większą subwencję oświatową na uczniów w małych szkołach. Planowana jest też zmiana sposobu naliczania niektórych wag w związku z częściowym ograniczeniem pracy placówek oświatowych.

Takie propozycje znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Rozporządzenie ustala podział określonej w budżecie państwa kwoty subwencji oświatowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez JST, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach (w tym liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej, objętych wychowaniem przedszkolnym).

Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje w projekcie kilka zmian w stosunku do zasad, które obowiązywały w tym roku.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zmiany-w-podziale-subwencji-oswiatowej-w-2021-roku

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *