Likwidacja gimnazjów a szkoły ponadgimnazjalne – możliwe przekształcenia i włączenia

Projekt ustawy – Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi w głównej mierze reguluje kwestię zmian w strukturze szkolnictwa, związaną z likwidacją gimnazjów.

Wydawać by się mogło, że kwestia ta dotyczy w głównej mierze gmin, jednak nic bardziej mylnego. Projektodawcy przewidzieli bowiem sytuację, kiedy to możliwe będzie przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę branżową I stopnia, albo włączenie gimnazjum do takich szkół.

Przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące lub w technikum

Wariant 1

Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca w ramach zadania własnego publiczne gimnazjum może przekształcić to gimnazjum w liceum lub technikum po zawarciu porozumienia z JST dla której prowadzenie liceum albo technikum jest zadaniem własnym.

Wariant 2

Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca gimnazjum publicznej, dla której jego prowadzenie nie jest zadaniem własnym może przekształcić to gimnazjum w liceum lub technikum po zmianie porozumienia zawartego przed wejściem w życie projektowanej ustawy z JST dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/31608-likwidacja-gimnazjow-a-szkoy-ponadgimnazjalne-moliwe-przeksztacenia-i-wczenia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *