Likwidacja szkoły a rozwiązanie zespołu szkół

Z art. 62 ust. 5 o systemie oświaty wynika, że rozwiązanie zespołu szkół jako jednostki budżetowej ma charakter organizacyjny i nie skutkuje likwidacją szkół wchodzących w jego skład.

Konsekwencje takie wywołuje dopiero uchwała o likwidacji podjęta w odniesieniu do każdej ze szkół wchodzących wcześniej w skład zespołu.  Źródło i cały artykuł: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/24248-likwidacja-szkoy-a-rozwizanie-zespou-szko

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *