LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY TO AKT PRAWA MIEJSCOWEGO

Do przypomnienia tytułowego poglądu „zmotywował” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie Prokurator Rejonowy, który zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wprowadzenia zmian w lokalnym programie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych.

Jakie argumenty przywołał Sąd w uzasadnieniu wyroku?

WSA wskazał, że pozostawało bez znaczenia w sprawie stanowisko organu, według którego Wojewoda nie kwestionował w trybie nadzoru tej uchwały. WSA stwierdził, iż sąd orzeka w sprawie samodzielnie i niezależnie od stanowiska Wojewody. Uchwała zmienia uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych, określającą szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom uzdolnionym oraz tryb postępowania w tych sprawach. Tym samym bez wątpienia jest aktem prawa miejscowego – stwierdził Sąd.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/61212-lokalny-program-wspierania-edukacji-uzdolnionych-dzieci-i-mlodziezy-to-akt-prawa-miejscowego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *