Mała nowelizacja Karty Nauczyciela może poczekać do czerwca

Mimo zapowiedzi, że rządowy projekt tzw. małej nowelizacji Karty Nauczyciela pojawi się bardzo szybko, nie należy się spodziewać, że oczekiwane przez nauczycieli zmiany w przepisach dyscyplinarnych nastąpią w ciągu kilku tygodni. Można mieć nawet pewność, że budzący kontrowersje trzydniowy termin na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego będzie obowiązywał dyrektorów jeszcze przez dwa, trzy miesiące, a może nawet do końca roku szkolnego.

Projekt ustawy nowelizującej część przepisów Karty Nauczyciela, dotyczącą postępowania dyscyplinarnego czeka na wpis na listę prac legislacyjnych rządu.

Jako projekt rządowy tzw. mała nowelizacja Karty Nauczyciela będzie podlegała konsultacjom społecznym, a to musi potrwać.

Nowelizacja wydłuży termin na składanie do rzecznika dyscyplinarnego zawiadomień o możliwości naruszenia przez nauczyciela praw lub dobra dziecka, co pozwoli dyrektorom szkół na zbadanie zasadności wniosku.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/mala-nowelizacja-karty-nauczyciela-moze-poczekac-do-czerwca,158779.html