Maturzyści będą musieli sprostać wielu wytycznym sanitarnym

Egzaminy maturalne będą przeprowadzane zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego podczas egzaminów zawodowych.

Abiturienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.). Płyn do dezynfekcji rąk musi być również w każdej sali egzaminacyjnej.

Źródlo i cały teksy: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/maturzysci-beda-musieli-sprostac-wielu-wytycznym-sanitarnym,277006.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *