MEiN chce wiedzieć wszystko o nauczycielach. Nowe przepisy jeszcze w grudniu

W piątek, 8 grudnia 2023 r., wejdzie w życie większość przepisów znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego między innymi zakresu danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (SIO).

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej (SIO) zacznie obowiązywać już od 8 grudnia bieżącego roku.
Przepisy te określają zakres danych gromadzonych w SIO dotyczących między innymi: przyczyn nieprowadzenia zajęć, awansu zawodowego nauczycieli i składników ich wynagrodzeń.
Rozporządzenie reguluje także zasady gromadzenia w bazie SIO danych o urlopach nauczycieli dla poratowania zdrowia, a także urlopach płatnych i bezpłatnych.
Informacje zbierane w SIO dotyczyć też będą niezdolności do pracy, w trakcie której nauczycielowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.
Potrzeba dostosowania przepisów o SIO do znowelizowanej Karcie Nauczyciela i Kodeksu pracy
23 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/mein-chce-wiedziec-wszystko-o-nauczycielach-nowe-przepisy-jeszcze-w-grudniu,506249.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *