MEiN opracowało wytyczne dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do szkół

Wskazówki dotyczące realizacji podstawowy programowej, dostosowania tematyki zajęć do zdiagnozowanych potrzeb uczniów czy rozwijania relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń - zawierają wytyczne MEiN dotyczące działań po powrocie uczniów do szkół.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało „Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek”. Jak podaje resort celem wytycznych jest wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.

„Wytyczne zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć stacjonarnych po długotrwałym okresie kształcenie na odległość. Ich celem jest także wsparcie kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej” – informuje MEiN.

Materiał został podzielony na kilka części: rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek; działania skierowane do uczniów; współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi; wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych; ustalenia dla kuratorów oświaty.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mein-opracowalo-wytyczne-dotyczace-wsparcia-uczniow-po-powrocie-do-szkol

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *