MEIN WYJAŚNIA WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH

W związku z wątpliwościami dotyczącymi organizacji zajęć wspomagających, temat omówiono podczas czerwcowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *