ZMIANY W „AKTYWNEJ TABLICY” – NOWE FORMY WSPARCIA A ŚRODKI TE SAME

Zasadniczą zmianą proponowaną w projekcie rozporządzenia jest dodanie w latach 2021-2024 dwóch nieprzewidzianych dotychczas w tym okresie form wsparcia finansowego:

na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

na zakup zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/60497-zmiany-w-aktywnej-tablicy-nowe-formy-wsparcia-a-srodki-te-same

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *