MEN o dodatku uzupełniającym za 2020 rok: czekamy na kompleksowe dane

W sprawie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2020 r. proszę nam dać trochę czasu, żebyśmy ten temat kompleksowo przeanalizowali – zaapelowała do samorządowców wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Podczas wrześniowego posiedzenia zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego strona samorządowa po raz kolejny podniosła kwestię jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Samorządowcy obawiają się, że wprowadzone ze względu na epidemię nauczanie zdalne i brak godzin ponadwymiarowych spowodują, że na średnie wynagrodzenia nauczycieli nie uda się przeznaczyć ustawowych kwot, a to pociągnie za sobą konieczność wypłacenia dodatków.

Resort edukacji zapewnia, że przygląda się sprawie.

„My to analizujemy. Wiemy, że oprócz tego, że na nauczyciele świadczyli pracę, były tzw. momenty postojowe. Nie przyjęliśmy tylko państwa uwag do wiadomości i nic. Trwa refleksja na temat tej sprawy” – podkreślała Marzena Machałek, wiceminister edukacji.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/men-o-dodatku-uzupelniajacym-za-2020-rok-czekamy-na-kompleksowe-dane

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *