MEN: wynagrodzenie za nadgodziny nauczycieli określa dyrektor

Jeżeli nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy wiejskiego, to powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej - wyjaśnia MEN. Z kolei wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalone jest zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora. Stanowisko resortu edukacji ma charakter opinii, a nie obowiązującej wykładni prawa.

Związek Nauczycielstwa Polskiego rzeprowadził wśród nauczycieli ankietę internatową na temat wynagrodzenia za czas pracy w formie zdalnej.

Na pytanie, czy prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie twojego wynagrodzenia, 62,1 proc. nauczycieli odpowiedziało, że tak.

Najwięcej nauczycieli – 88,5 proc. – wskazało, że nie dostało wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w szkołach nie odbywają się zajęcia stacjonarne. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia nauczania zdalnie. Przedszkola i żłobki, które zostały w analogiczny sposób zamknięte w marcu od 6 maja mogą być otwarte. Decyzje podejmują organy prowadzące, muszą przy tym stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-wynagrodzenie-za-nadgodziny-nauczycieli-okresla-dyrektor,179844.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *