MEN zmienia system oceny szkół, który sam wprowadził

Resort edukacji zmienia system, którego stworzenie i wprowadzenie kosztowało ok. 80 mln zł. Autorem zmian jest wiceminister, która współtworzyła ten system.

Kilka dni temu do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Ministerstwo Edukacji wycofuje się z systemu ocen w skali A–E, którymi opisywano jakość pracy szkoły. Zastąpią je oceny opisowe. Tyle że wprowadzenie systemu wymagań wobec szkół, których spełnianie było ocenianie według skali, stanowiło trzon reformy nadzoru pedagogicznego wprowadzonej przez MEN w 2009 r., tzw. ewaluacji.

Źródło i cały tekst: http://www4.rp.pl/artykul/1192608-MEN-zmienia-system-oceny-szkol–ktory-sam-wprowadzil.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *