Metody terapii dzieci ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD ang. autism spectrum disorders) należą do najczęstszych problemów rozwojowych. Stawia to szczególne wyzwania przed nauczycielami, rodzinami, którzy muszą jak najszybciej wypracować efektywne metody edukacji, terapii.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD ang. autism spectrum disorders) należą do najczęstszych problemów rozwojowych. Stawia to szczególne wyzwania przed nauczycielami, rodzinami, którzy muszą jak najszybciej wypracować efektywne metody edukacji, terapii.

Zapoznając się z literaturą można dotrzeć do mnogości propozycji i pomysłów, które miałyby wspierać rozwój osób z ASD. W szczególności nauczyciele, pedagodzy, specjaliści, którzy dopiero zaczynają pracę z takimi uczniami zadają pytanie: którą metodę wybrać? Która jest lepsza, bardziej odpowiednia?

Oczywiście najlepsza jest ta, która odpowiada na potrzeby danej osoby. Jest to pierwsze
i najważniejsze kryterium. W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, które z nich mają są oparte na dowodach naukowych.

W odpowiedzi na te rozważania opracowano raport NAC (National Autism Center), który stanowi podsumowanie badań nad terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Analiza została prowadzona w latach 2007-2012 i objęła 389 badań naukowych. Interwencje terapeutyczne zostały podzielone na trzy grupy: terapie ustanowione, obiecujące i nieustanowione.

Terapie ustanowione, to takie których skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi, a ich pozytywnych skutków możemy być pewni.

Należą do nich m.in.: interwencje behawioralne, poznawczo-behawioralne, treningi językowe i komunikacyjne, modelowanie, treningi umiejętności społecznych, plany, skrypty i scenariusze.

Druga grupa, to metody obiecujące, gdzie istnieją dowody, iż dane interwencje przynoszą pozytywne efekty, jednak badań jest zbyt mało.

Wśród nich znajdziemy m.in: terapie masażem, podejścia rozwojowe oparte na relacji (RDI, ESDM), PECS, muzykoterapia, interwencje oparte na technologii (programy, gry komputerowe).

Ostatnia grupa, to oddziaływania nieustanowione, które wykazują się brakiem dowodów na skuteczność tych interwencji. Niestety ta grupa metod jest w Polsce najbardziej popularna.

Należą do nich m.in.: terapie z udziałem zwierząt, treningi słuchowe, dieta bezglutenowa, interwencje bazujące na ruchu (choreoterapia, metoda Dennisona), interwencje oparte o dramę, SI, Floortime.

Zważając na wczesną interwencję i konieczność wykorzystania ważnego okresu rozwojowego w życiu dziecka, ważne, aby rzetelnie i profesjonalnie udzielać wsparcia, pochylając się i bliżej zapoznając z metodami ujętymi w kategoriach skutecznych terapii. Pomoże nam to efektywnie wykorzystać sensytywny okres, a także zaoszczędzić czas na poszukiwania skutecznej drogi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Eko-Tur, które przybliżą metody z obszaru skutecznych terapii.

Agata Markiewicz

Bibliografia:

Home – National Autism Center at May Institute

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *