Myślenie krytyczne w szkole – cz. II

Myślenie krytyczne daje nam również narzędzia bazujące na teorii ograniczeń dr E. Goldrata, która pozwala na zidentyfikowaniu oraz skutecznym zarządzaniu ograniczeń, które występują wokół nas. E. Goldrat przedstawia trzy narzędzia wizualne, które z łatwością można wykorzystać na lekcjach szkolnych

Link do I części artykułu:

https://edurada.pl/artykuly/My-lenie-krytyczne-w-szkole-cz-I/

 

Myślenie krytyczne daje nam również narzędzia bazujące na teorii ograniczeń dr E. Goldrata, która pozwala na zidentyfikowaniu oraz skutecznym zarządzaniu ograniczeń, które występują wokół nas. E. Goldrat przedstawia trzy narzędzia wizualne, które z łatwością można wykorzystać na lekcjach szkolnych.

Pierwsze z nich, to tzw. chmurka, która służy do analizowania konfliktu, gdy chcemy przekierować koncentrację z żądań na potrzeby stron, które są zaangażowane w konflikt. To narzędzie pomoże nam przedstawić przypuszczenia i określić problem. Uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów. Pozwoli lepiej rozumieć omawiane tematy i oceniać pomysły. Wesprze także proces znajdowania rozwiązania problemów. Dziecko w jasny sposób będzie potrafiło zrozumieć punkt widzenia innych, dzięki czemu podejmowane przez niego decyzje będą trafniejsze i skłoni je to do współpracy

Drugim, nie mniej ważnym, narzędziem myślenia krytycznego jest logiczna gałąź, która pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo–skutkowe: „jeśli… to…”, ćwiczenia tego typu pomagają nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy też podjętych decyzji. Gałąź wzmacnia umiejętność przewidywania konsekwencji w danych sytuacjach oraz postępowania własnego i innych osób. Stosując to narzędzie, wzmocnimy w uczniu zrozumienie konsekwencji swojego postępowania, co doprowadzi do tego, że samodzielnie i z chęcią będzie potrafił on eliminować niepożądane zachowanie. Łatwiej będzie mu zrozumieć logiczne zasady naukowe i matematyczne, zacznie głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego pisania wypracowań.

Trzecim narzędziem, jakim może posługiwać się nauczyciel w swojej pracy, jest drzewko ambitnego celu. Zadaniem jego jest ułatwienie osiągnięcia wyznaczonego celu za pomocą tworzenia strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które mogą spowodować nieosiągnięcie go. Jednocześnie podaje sposoby pokonania tych przeszkód. Pomoże to uczniowi w planowaniu sposobów uporania się z trudnościami. Wpłynie na większą odpowiedzialność ucznia i planowanie swojego dnia, jednocześnie rozwinie wczesne umiejętności przywódcze.

Część III artykułu za tydzień…

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *