MF wyjaśnia jak gminy powinny rozliczać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy powinny być ujmowane w budżecie JST z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu – przypomina ministerstwo finansów w komunikacie.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

1. Minister Finansów – jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim – przekazał 15 kwietnia br. środki Funduszu do jednostek samorządu terytorialnego na te zadania… cały tekst i źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mf-wyjasnia-jak-gminy-powinny-rozliczac-srodki-z-funduszu-pomocy-na-zadania