Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Do 30 maja br. można składać wnioski do kolejnej edycji programu realizowanego przez Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w ramach programu może wynieść od 10 do 30 tys. zł.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca, w związku z tym merytoryczna ocena wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnika G. Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu.

Wnioski w tegorocznej edycji programu należy składać za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego na TEJ STRONIE.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ruszyl-nabor-wnioskow-do-kolejnej-edycji-programu-kraszewski-komputery-dla

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *