Międzynarodowe Sympozjum Euromet – Warszawa 2014. Metody twórczej resocjalizacji w pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

24 września przyjechali do Warszawy przedstawiciele jedenastu państw Europy, przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, by wziąć udział w czterodniowym Sympozjum zorganizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 oraz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie

Konferencja oraz towarzyszące jej wykłady, prezentacje i warsztaty stworzyły platformę do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, czy zawodowych spostrzeżeń i refleksji. Duże zainteresowanie wzbudziły wystąpienia przedstawicieli Instytutu Kształcenia Eko-Tur, propagujące ideę oraz metody oceniania kształtującego. Dyskutowano między innymi o tym, jak połączyć ocenianie sumujące, istniejące wciąż w wielu systemach edukacyjnych Europy, ze świadomym kształtowaniem procesu edukacyjnego młodego człowieka. Myśl przewodnia Sympozjum skoncentrowała się wokół zagadnień Metod twórczej resocjalizacji w pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, która promowana jest w Pedagogium przez prof. Marka Konopczyńskiego. Cieszymy się, że Artur Foremski i Karolina Isio – Kurpińska, którzy wzięli udział w Sympozjum,  przyczynili się do promocji polskich praktyk edukacyjnych na gruncie międzynarodowego grona naukowego organizacji Euromet.

Monika Zdrzyłowska
organizator sympozjum

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *