Minimalne stawki nauczycieli bez zmian

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie zmieniły się od września 2012 r.

Wskazuje na to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Kwoty uzależnione są od poziomu wykształcenia pedagoga. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi 2 265 zł dla stażystów, 2 331 zł – dla kontraktowych, 2 647 – dla mianowanych, a 3 109 zł dla dyplomowanych.
Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli, które muszą zapewnić pedagogom jednostki samorządu terytorialnego.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa Karta nauczyciela w art. 30 ust. 3.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/31184-minimalne-stawki-nauczycieli-bez-zmian

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *