Ministerstwo edukacji odpowiada na pytania o zajęcia dodatkowe dla uczniów

Czy można nie obejmować zajęciami wspomagającymi klas IV-VI, a pulę przeznaczyć na klasy VII-VIII? Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada na najczęstsze pytania o pocovidowe zajęcia dodatkowe dla uczniów

W jakich szkołach mogą być realizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego?

Zajęcia wspomagające mogą być organizowane w:

• szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,

• szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,

• szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

Więcej pytań i odpowiedzi oraz cały tekst, źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/ministerstwo-edukacji-odpowiada-na-pytania-o-zajecia-dodatkowe-dla-uczniow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *