Mocne i słabe strony ósmoklasistów – CKE przedstawiła Diagnozę kompetencji

Czytanie literatury ze zrozumieniem, tworzenie wypowiedzi, gramatyka i interpunkcja to słabe strony ósmoklasistów z języka polskiego. W przypadku matematyki powinni popracować nad sprawnością rachunkową oraz nad zadaniami na dowodzenie. Tak rekomenduje Centralna Komisja Egzaminacyjna przed egzaminem, który uczniowie będą zdawać na zakończenie szkoły podstawowej.

Cały tekst: https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/302219919-Mocne-i-slabe-strony-osmoklasistow—CKE-przedstawila-Diagnoze-kompetencji.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *