Nagrody jubileuszowej nie wlicza się do podstawy trzynastki

Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastka. Wynagrodzenie w pełnej wysokości otrzyma pedagog, który przepracuje cały rok kalendarzowy u danego pracodawcy. Częściowo - w proporcjonalnie zmniejszonej części - przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy nauczyciel przebywa na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia lub naukowym – w takiej sytuacji pedagog otrzyma trzynastkę nawet, gdy nie przepracuje sześciu miesięcy

Z konieczności przepracowania sześciu miesięcy zwolnieni są….czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/nagrody-nie-wlicza-sie-do-podstawy-trzynastki,129298.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *