Cechy przywódcy…

Czym powinien wyróżniać się dobry przywódca – dyrektor szkoły? Czy istnieje uniwersalny zestaw przymiotów, dzięki którym zyskuje się szacunek i sympatię pracowników? Sprawdźmy!

Otwartość i dobra komunikacja to cechy dobrego dyrektora-lidera. W zarządzaniu organizacją ważne jest nie tylko skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów, ale także realne planowanie rozwoju placówki. Dobrą praktyką może być zatem przeprowadzenie bezpośrednich rozmów z pracownikami, podczas, których dyrektor może zapoznać się z planami rozwoju zawodowego pracownika, a także omówić z nim plan rozwoju szkoły. Aktywne słuchanie i efektywna komunikacja zapewni znalezienie wspólnej drogi.

Pracownicy chcą, aby dyrektor był ich mistrzem, doradcą, przewodnikiem, sprzymierzeńcem, przyjacielem, stale wyczulonym na potrzeby szkoły i ochronę ich osobistych interesów. Potrzebują indywidualnego kontaktu, szczerej i otwartej rozmowy. Dlatego więc współczesny dyrektor musi pamiętać o tym, że jest człowiekiem, który zarządza placówką, ale jednocześnie wpływa na zachowanie i postawy swych pracowników.

Dobry dyrektor szkoły powinien wyróżniać się:

  • gruntowną wiedzą zawodową z zakresu edukacji powiązaną z dobrym przygotowaniem z zakresu zarządzania i organizacji,
  • twórczą postawą oraz gotowością do ciągłego uczenia się, poszerzania swej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
  • zdolnością tworzenia i realizacji autorskiej koncepcji działalności szkoły i perspektywicznej wizji jej rozwoju,
  • wewnętrzną siłą na wprowadzanie zmian i efektywnością działań,
  • umiejętnością porozumiewania się z ludźmi i precyzyjnego przekazywania właściwych informacji w odpowiednim czasie,
  • konsekwencją w działaniu i dbałością o swój autorytet,
  • umiejętnością kształtowania swojego wizerunku i medialnością,
  • samodzielnością i niezależnością z uwzględnieniem dialogu, taktu, szacunku, życzliwości i partnerstwa,
  • dogłębną znajomością siebie i swoich pracowników.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *