Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej czynnie włączyło się w realizację Narodowego Programu Czytelnictwa. Tematyka upowszechniania czytania książek – w różnej postaci – stało się jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata  2014 – 2020 został opracowany w wyniku prac powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. W przygotowanie, a także koordynację dokumentu zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.

Program obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Z badań Polskiej Izby Książek oraz niezależnych od nich innych badań Biblioteki Narodowej prowadzonych systematycznie od kilku lat wynika, iż zdecydowana większość (ok. 70 %) dorosłych Polaków w ciągu roku nie przeczytała żadnej książki! W 16% gospodarstw domowych nie ma żadnych książek. Kolejnych 15% posiada w domu tylko podręczniki szkolne i książki kupione na potrzeby dzieci. 80% domowych księgozbiorów zajmuje nie więcej niż 3 półki na książki.

Ale jednocześnie blisko 74% tychże nie czytających dorosłych uważa, że czytanie jest najbardziej wartościowym sposobem spędzania wolnego czasu!

Te badania mogą napawać optymizmem – dorośli zatem chcieliby aby dzieci i młodzież czytała.

I tu otwiera się możliwość dla szkół – zachęcić do czytania, upowszechnić ten sposób spędzania czasu, pokazać pożytki płynące ze słowa drukowanego (i internetowego – to także drukowane – tylko na innym materiale). Szkoły chcąc wykorzystać możliwości finansowe, jakie oferuje MEN na doposażenie bibliotek szkolnych w literaturę nie stanowiącą obowiązkowej lektury, muszą zrealizować liczne zadania wpisujące się w cele programu.

Jak wynika z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z  października szkoły powinny;

  • zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
  • zapoznać rodziców w czasie spotkań w szkole z tematyką wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży;
  • zrealizować w każdym oddziale jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • dostosować organizację biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów – szczególnie w zakresie korzystania z niej w czasie ferii, wakacji oraz wypożyczania większej ilości książek na dłuższe przerwy w nauce;
  • uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek np. poprzez zakup książek z odpowiednio powiększoną czcionką czy też w formie audiobooków.

Termin składania wniosków już minął – 31 października, ale realizacja wyżej wymienionych zadań to działania szkoły w najbliższym okresie.

W następnej części przypomnimy podstawowe informacje o metodzie projektu edukacyjnego – obowiązkowego w realizacji tegoż programu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *