Nauczą za euro. Możliwe będzie prowadzenie lekcji bez ogłaszania przetargu

Jeden element z projektu zmian Karty nauczyciela uda się wprowadzić – nauczyciele będą mogli bez przetargów prowadzić zajęcia finansowane ze środków unijnych.

Przy okazji tzw. ustawy oceniającej (nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zgodnie z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego ma uregulować zasady oceniania) Ministerstwo Edukacji Narodowej chce uporządkować kilka zaległych spraw – m.in. ułatwić finansowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/143458/Naucza-za-euro–Mozliwe-bedzie-prowadzenie-lekcji-bez-oglaszania-przetargu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *