Uczniowie spędzają więcej czasu na nauce, niż dorośli w pracy

Związek Miast Polskich przeprowadził badanie, które miało sprawdzić stan obciążenia uczniów. Jak wynika z ankiet, jeżeli dodać tygodniowy czas uczniów klas VII-VIII spędzony w szkole, do czasu poświęconego na odrabianiu lekcji, wychodzi więcej godzin, niż na etacie.
  • Uczniowie polskich szkół zdecydowanie więcej czasu spędzają na odrabianiu lekcji i uczeniu się, niż na realizację własnych zainteresowań czy uprawnianie sportu.
  • Paradoksalnie, mimo dużego obciążenia uczniów, nauczyciele deklarują, że nie są w stanie zrealizować w 100 proc. podstawy programowej.
  • Efekt jest taki, że uczniowie traktują naukę tylko poprzez pryzmat treści, których muszą się nauczyć.

Dzieci nie mają czasu na zainteresowania. Muszą odrabiać lekcje
Jak wynika z ankiet, dzieci respondentów spędzają w domu na odrabianiu lekcji przeciętnie od 2,6 (klasy I – III szkoły podstawowej) do 3,6 godzin (klasa VII-VIII). Oznacza to od 13 do 18 godzin nauki w domu w przeciętnym tygodniu.

Jeśli w przypadku uczniów klas VII – VIII do 18 godzin odrabiania lekcji dodamy 4 godziny na innych zajęciach edukacyjnych oraz 35 godzin lekcyjnych w szkole, otrzymamy łączny czas znacząco przekraczający tygodniowy wymiar etatu dorosłego. Z zebranych deklaracji wynika, że uczeń ostatnich klas szkoły podstawowej pracuje znacząco dłużej, niż osoba zatrudniona na etacie. W szkole ponadpodstawowej ten czas się jeszcze wydłuża.

Czas poświęcany na realizację własnych zainteresowań i sport oszacowany został przez rodziców na około 10 godzin tygodniowo.

Nauczyciele i tak nie są w stanie zrealizować podstawy programowej… czytaj dalej u źródła : https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/uczniowie-spedzaja-wiecej-czasu-na-nauce-niz-dorosli-w-pracy,464313.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *