Nauczyciel bibliotekarz – nowa podstawa, nowe zadania

Nowa podstawa programowa, która objęła już wszystkie etapy edukacyjne wyznacza bardzo ważną rolę także nauczycielowi bibliotekarzowi.

Zgodnie z zapisem rozporządzenia realizację celów nauczania zapisanych w podstawie programowej wspomaga biblioteka szkolna. Jaki są podstawowe zadania nauczyciela bibliotekarza?

1. Księgozbiór biblioteki powinien uwzględniać specyfikę szkoły.
W szkole podstawowej bibliotekarz może aktywnie wspomagać nauczanie edukację czytelniczą poprzez organizowanie odpowiednio wyposażonego kącika czytelniczego dla najmłodszych uczniów. Metodycy zalecają organizowanie przeglądu piosenek, spotkań z książką mówioną, głośne odczytanie baśni i bajek oraz dyskutowanie o książkach.

W gimnazjum nauczyciel bibliotekarz winien wspierać ambicje naukowe uczniów, a także ze względu na trudny okres dorastania dysponować literaturą terapeutyczną poruszającą problemy wielu adolescencji. Ważne jest, żeby biblioteka w gimnazjum oferowała także możliwość skorzystania z książek umożliwiających uczniowi dokonywanie samodzielnych wyborów czytelniczych, także tych spoza listy lektur.

W szkołach pondgimnazjalnych nauczyciel bibliotekarz bierze pod uwagę specyfikę szkoły, kompletując księgozbiór pod kątem oferty edukacyjnej. W technikum i szkole zawodowej uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach. Oferuję literaturę poradnikową mówiącą o organizacji pracy zespołowej, kompetencjach personalnych i społecznych niezbędnych do wykonywania zawodów, w którym szkoła kształci. W liceum zaś istotne jest, żeby uczniowie realizujący rozszerzoną podstawę programową z poszczególnych przedmiotów mogli w bibliotece poszerzyć swoją, mając kontakt z książkami na poziomie zbliżonym do akademickiego.

2. Pamiętajmy o multimediach
Biblioteka w nowej, zreformowanej szkole może z powodzeniem przypominać pracownię informatyczną. Ważne jest, żeby uczeń mógł skorzystać w niej także z materiałów multimedialnych – filmów dokumentalnych, dzieł literackich, ekranizacji lektur szkolnych, ale specjalnych programów edukacyjnych pomagających zdobywanie wiedzy i poszczególnych umiejętności. Wydawnictwa przygotowują coraz częściej gotowe multimedialne programy pomagające uczyć poszczególnych przedmiotów.

3. Lista programów odstępnych w Internecie
Materiały multimedialne często są drogie i podatne na zniszczenie, dlatego też warto przygotować listę stron internetowych, na których uczeń może znaleźć wiele przydatnych materiałów edukacyjnych. Dobrym przykładem może tutaj być niemiecka strona deutschewelle.de, na której zarówno nauczyciel, jak i uczeń znajdzie masę gotowych programów i kursów do nauki niemieckiego, co ważne, z podziałem na poszczególne stopnie zaawansowania.

4. Współpraca z nauczycielami
Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami – czytamy w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. Wynika z tego, że nauczyciel bibliotekarz winien znać podstawę programową kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym, wiedzieć, jakie zagadnienia omawia się na poszczególnych przedmiotach. Regularnie zbierać informację od wszystkich nauczycieli przedmiotowych o ich potrzebach. Nauczyciel zaś, żeby móc odwoływać się na lekcji do zasobów biblioteki, musi je rzecz jasna znać, dlatego też warto namawiać kolegów do zapoznania się i oceniania przydatności danego księgozbioru dziedzinowego.

5. Uczyć wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji
Nauczyciel bibliotekarz może w sposób wysoce kompetentny przekazać wiedzę uczniom na temat katalogów bibliotecznych, baz danych, bibliografii zarówno papierowych, jaki i elektronicznych, a także o zasobach bibliotek cyfrowych.

Koniecznie więc poinformujmy uczniów o bazach biblioteki narodowej w systemie MAK, czy chociażby o federacji polskich bibliotek cyfrowych i portalu wolne lektury.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *