Nauczyciel w Urzędzie Pracy

W ubiegłym tygodniu zastanawialiśmy się, co może zrobić nauczyciel, gdy straci pracę. Dziś prezentujemy Państwu wywiad, jakiego udzielił nam Pan Lech Antkowiak, zastępca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Panie Dyrektorze,
Reprezentuję portal edukacyjny edurada.pl, który poświęcony jest problemom polskiej edukacji. Naszymi czytelnikami są głównie nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wszystkie sprawy, którymi się zajmujemy dotyczą tego właśnie środowiska. Jedna z ważniejszych, która znajduje się w kręgu naszego zainteresowania, to problem utraty zatrudnienia przez pracowników oświaty. Specjalnie dla nich stworzyliśmy Bazę nauczycieli poszukujących pracy.

Takie doświadczenie może dotknąć każdego z nas. W związku z tym do tego faktu możemy być lepiej przygotowani, i przejść go w miarę bezboleśnie. Z tą myślą zgłosiliśmy się do Pana, aby jako ekspert w tej dziedzinie uświadomił środowisku oświatowemu, jak zadbać o poczucie bezpieczeństwa nauczycieli.

Jak dużo nauczycieli korzysta z Państwa Urzędu poszukując pracy?

Nauczyciele stanowią 1 % osób bezrobotnych pozostających w rejestrze Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Czy ma Pan swoją teorię, dlaczego nauczyciele nie trafiają do instytucji do tego powołanej, tj. Urzędu Pracy?

Nauczyciele bardzo rzadko odwiedzają urząd pracy, gdyż mają duży opór, żeby zgłosić się do tej instytucji po czekającą na nich pomoc. Obawiają się statusu osoby bezrobotnej. Sądzą, że ograniczy to możliwość poszukiwania pracy w szkole, a także obniży ich status społeczny. Liczą przede wszystkim na to, że mimo wszystko no właśnie mimo wszystko, czyli mimo co? szybko uda im się pracę w szkole znaleźć. Taka oferta wcale nie musi się pojawić, a każdy dzień, miesiąc pozostawania poza aktywnością zawodową będzie nas bardziej frustrował, oddalał nas od rynku pracy. Odczuwanie dyskomfortu czy lęk przed wejściem do Urzędu Pracy jest zupełnie nieuzasadniony: my jesteśmy służbą publiczną powołaną, by pomagać w określonej sytuacji życiowo-zawodowej. Nauczyciele to jedna z wielu dziesiątek grup zawodowych, których reprezentanci znajdują się w naszych rejestrach. Nie budujmy sobie fałszywego obrazu dopóki nie sprawdzimy jak możemy sobie pomóc. 

Bardzo Panu za to wyjaśnienie dziękuję. Mój obraz zmienił się, myślę, że podobnie będzie z naszymi czytelnikami. Proszę zatem o wyjaśnienie, jakie możliwości macie Państwo w ofercie, gdyby nauczyciel zgłosił się do Was?

Nie powinniśmy się obawiać wizyty w urzędzie, która wielu kojarzy się z długimi kolejkami. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość umówienia się na wizytę online. Wystarczy wejść na stronę urzędu i wypełnić prosty formularz. Urzędy pracy oferują pomoc doradców klienta, którzy podpowiedzą nam, w jakich zawodach można znaleźć zatrudnienie. A trzeba dodać, że do warszawskiego Urzędu Pracy wpływa w każdym miesiącu 3500 – 4000 ofert zatrudnienia. Każdy klient Urzędu obsługiwany jest po rejestracji w Centrum Aktywizacji Zawodowej przez doradcę klienta, indywidualna usługa, rozmowa wywiad i dalej praca nad powrotem na rynek pracy – to są podstawowe działania w drodze do celu. 

Czy Urząd Pracy ma koncepcję i możliwości, w jaki sposób zmieniać tradycyjny sposób postrzegania Waszej instytucji przez pracowników oświaty?

Publiczne służby zatrudnienia mają podstawowy cel, jakim jest wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Nie wiem, jaki jest tradycyjny sposób postrzegania naszej instytucji przez pracowników oświaty, ale wydaje mi się, że wywołujemy trochę sztuczny problem. Walka ze stereotypami tak w odniesieniu do PSZ jak i do innych urzędów jest trudna. Cały czas pracujemy nad podniesieniem jakości świadczonych usług. Z pewnością Urząd Pracy m.st. Warszawy jest instytucją przyjazną swoim klientom i co najważniejsze mogącą w konkretny sposób udzielić pomocy.

Mnie, jako pedagoga interesuje też, w jaki sposób wspieracie doradców zawodowych w szkołach? Bo to od ich pracy zależy, czy młodzież świadomie dobierze sobie przyszły zawód.

Urząd Pracy prowadzi na bieżąco analizy rynku pracy. Prowadzony jest monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, realizowane są projekty badawcze, które mają na celu wskazanie stanu obecnego i prognozy jak chodzi o sytuację na lokalnym rynku pracy uczestniczyliśmy w ramach projektów m.st. Warszawy w spotkaniach z przedstawicielami szkół, doradcami zawodowymi lub psychologami szkolnymi przedstawiając resume z prowadzonych badań.

Miał Pan okazję zapoznać się z naszą działalnością. Jak Pan myśli, co my moglibyśmy więcej zrobić, aby pomóc naszym czytelnikom lepiej radzić sobie na rynku pracy?

Trudno włączać się w ocenę działalności innych instytucji i organizacji, ale na pewno warto żeby osoba korzystająca z Państwa portalu miała dostęp do szeregu ważnych, aktualnych informacji o projektach, programach, seminariach i konferencjach poświęconych tematyce radzenia sobie w sytuacji konieczności zmiany. Zmiana jest przecież jedynym pewnikiem w naszym życiu. Ale warto do niej się przygotowywać. Są na rynku specjaliści i organizacje wspierające w sposób indywidualny osoby, które chcą podnieść kwalifikacje lub je zmienić. Nie bez znaczenia jest hasło POKL „Człowiek – najlepsza inwestycja”. To, co jest niezwykle ważne to promować i propagować postawy aktywne, żeby żadna z zainteresowanych osób nie miała obaw co do tego, że należy korzystać z każdego rodzaju profesjonalnego wsparcia jakie jest dla nas dostępne. Warto poszerzyć ofertę informacyjną o liczne projekty z poddziałania 8.1.2, bo te właśnie ukierunkowywane są na bezpośrednią pracę z osobami, które już straciły pracę, albo są takim procesem zagrożone. Warto również zadbać o to, by kadry nauczycielskie podejmowały stały proces podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania nowych umiejętności, po to by być konkurencyjnym na ryku pracy. Ważne jest, by nie zamykać się we własnych kręgach zawodowych i podejmować często ważne decyzje zawodowe nie koniecznie patrząc w przyszłość zawodową tylko w tym jednym zawodzie.

Tak na marginesie – proszę nam powiedzieć, jakie są tendencje, jeżeli chodzi o kierunki poszukiwanych zawodów, w których mogliby się odnaleźć nauczyciele?

Można założyć taki scenariusz: np. nauczyciel przyrody będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako laborant w firmie farmaceutycznej, można też zaproponować przekwalifikowanie w obszarze, w którym w wyniku współpracy z doradcą zawodowym osoba bezrobotna będzie wykazywała szczególne uzdolnienia i będzie miała predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu. Life long learning to najważniejsze motto dla wszystkich nas pracujących jak i tych, których kariery zawodowe z różnych przyczyn w dotychczasowym kierunku rozwijać się nie mogą.

Urzędy Pracy mogą mieć dla Państwa również konkretne propozycje, dotyczące m.in.:
– interesujących staży ułatwiających zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych,
– zmiany kwalifikacji zawodowych osoby pozostającej bez pracy,
– podniesienia kwalifikacji już przez nas nabytych.

Urzędy Pracy oferują ponadto bardziej odważnym i przedsiębiorczym wsparcie w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Finansują szkolenia ABC działalności gospodarczej. Być może w wyniku takiej pomocy można będzie prowadzić z powodzeniem firmę zajmującą się korepetycjami?

Czy mógłby Pan podzielić swoim doświadczeniem ze współpracy z władzami oświatowymi stolicy w sprawie przyszłych i aktualnych bezrobotnych nauczycieli?

Urząd Pracy m.st. Warszawy partneruje w szeregu projektów i programów współfinansowanych ze środków UE, w których wsparciem otaczane są osoby zagrożone zwolnieniem lub już zwolnione, wiele z nich realizowanych jest wspólnie z odpowiednimi biurami miasta. Informacje na temat tych projektów dostępne są na stronie internetowej Urzędu. 

Biuro Edukacji jest jednym z ważnych parterów, jak chodzi o podejmowanie inicjatyw skierowanych do osób zagrożonych zwolnieniami, w poprzednim roku realizowaliśmy wspólnie punkty konsultacyjne dla osób zagrożonych zwolnieniem, realizacja odbywała się w siedzibie WCIES na ul. Starej, w punktach tych udzielano niezbędnych informacji na temat procesu rejestracji i możliwości aktywizacji zawodowej.

Chciałbym w pełni wykorzystać możliwość spotkania z Panem, i poprosić o luźny komentarz dotyczący omawianego przez nas problemu, a na który nie zwróciłem uwagi. 

Wydaje się, że poruszyliśmy wiele istotnych kwestii, ja ze swej strony deklaruję, że jestem otwarty na kolejne spotkania i odpowiadanie na nurtujące Państwa pytania, oczywiście w zakresie właściwym dla realizowanych przez Urząd zadań. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej www.up.warszawa.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje o prowadzonych przez nas i naszych partnerów działaniach w obszarze aktywizacji zawodowej.

Było to dla mnie inspirujące spotkanie, za które bardzo dziękuję.

Rozmawiał
Artur Foremski

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *