Nauczyciel wspomagający to prawdziwy nauczyciel

W wielu samorządach osoby zarządzające oświatą dywagują na temat tego czy nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych to naprawdę nauczyciel, czy można potraktować go jak specjalistę psychologa, bibliotekarza, logopedę czy doradcę zawodowego, a w związku z tym, czy można mu ustalić mu większy wymiar czasu pracy?

Nauczyciel wspomagający, to termin potocznie określający nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianego dodatkowo w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego (§6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych).

Źródło i cały artykuł: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/20458-nauczyciel-wspomagajcy-to-prawdziwy-nauczyciel

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *