Szkoła w kryzysie zaufania

Mniej niż połowa uczniów wierzy, że dzięki szkole zdobędzie dobrą pracę. To najgorszy wynik od wielu lat.

Złe wiadomości dla  systemu oświaty. Z badania „Młodzież 2013″ przeprowadzonego przez CBOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że coraz mniej uczniów wierzy, iż szkoła pomoże im osiągnąć zawodowy bądź naukowy sukces.

Z czym do pracy
W ramach cyklicznej analizy badacze pytali o opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Okazuje się, że mniej niż połowa, zaledwie 48 proc., odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy szkoła daje im duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy. Jednocześnie co trzeci odpowiadał, że takiej szansy nie daje. Ostatni raz tak słabe wyniki były notowane w 2003 r.

Pozytywne nastroje opuściły przede wszystkim uczniów techników i szkół zawodowych. W pierwszym typie szkół na atrakcyjną pracę po jej ukończeniu liczy 60 proc. uczniów, gdy w 2010 r. – 68 proc. W szkołach zawodowych ten odsetek w latach 2008–2013 spadł z 70 do 61 proc.

Źródło i cały artykuł: http://www.rp.pl/artykul/19,1094716-Szkola-w-kryzysie-zaufania.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *