Nauczycielskie kwalifikacje do zmiany. MEiN pracuje nad nowymi rozwiązaniami

Czy osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia na kierunku odpowiadającym zakresem kształcenia treściom przedmiotu, który ma być nauczany oraz posiadająca wymagane przygotowanie pedagogiczne, może zostać zatrudniona jako nauczyciel przedmioty w szkole podstawowej?

To pytanie, z którym do MEiN zwrócił się poseł Jacek Tomczak.
Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski wyjaśnia, że od 1 października 2019 r. (czyli od roku akademickiego 2019/2020) miały miejsce zmiany w sposobie kształcenia nauczycieli, polegające m.in. na wydaniu nowego standardu kształcenia.
„Trwają obecnie prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli” – poinformował Piontkowski w odpowiedzi.

Parlamentarzysta Koalicji Polskiej zauważył, że w ostatnim czasie osoby związane z zarządzaniem w oświacie sygnalizują spore zamieszanie wokół interpretacji aktów wykonawczych określających szczegółowe kwalifikacje, jakie muszą posiadać nauczyciele.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nauczycielskie-kwalifikacje-do-zmiany-mein-pracuje-nad-nowymi-rozwiazaniami,461525.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *