NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE SUBSTYTUTEM EMERYTURY

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest substytutem (namiastką) emerytury nauczycielskiej z art. 88 ustawy z dnia 1 lutego 1982 r. Karta Nauczyciela (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2019 r., III AUa 573/18).

Jednakże w sposobie uregulowania przesłanek nabycia prawa do wyżej powołanej emerytury, a nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym występują istotna różnice m.in. w zawężeniu placówek oświatowych, w których powinna być wykonywana praca nauczycielska w przypadku świadczenia kompensacyjnego, co przewiduje art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/54022-nauczycielskie-swiadczenie-kompensacyjne-substytutem-emerytury

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *