Nauka programowania w szkole stworzy równe szanse dla wszystkich dzieci

Nauka programowania w szkole stworzy równe szanse dla wszystkich dzieci. To będzie rewolucja, bo programowanie jest jedną z fundamentalnych umiejętności XXI w. – powiedział inicjator projektu Programowanie – Nasz Drugi Język, założyciel i CEO firmy Cosmose AI Miron Mironiuk.
  • W ramach programu zostanie przeprowadzony pilotaż powszechnego nauczania programowania podczas regularnych lekcji informatyki w szkołach podstawowych w klasach IV-VI w wybranych trzech gminach.
  • Będzie realizowany przez nauczycieli na co dzień pracujących w szkołach biorących udział w projekcie.
  • Nauczyciele zostaną wcześniej przeszkoleni, a następnie objęci opieką merytoryczną, metodyczną, organizacyjną i techniczną przez cały okres trwania projektu.

Rewolucja AI to szansa porównywalna do rewolucji przemysłowej

1 września br. rusza pilotaż projektu Programowanie = Nasz Drugi Język, czyli nauka programowania dla uczniów szkół podstawowych.

Pilotaż startuje w trzech gminach: Zduńska Wola, Syców i Chełm, a docelowo, po fazie testowej, program ma objąć wszystkie szkoły podstawowe w Polsce.

Celem inicjatywy jest zwiększenie poziomu nauczania programowania w szkołach podstawowych tak, aby wykorzystać potencjał Polaków i uczynić programowanie umiejętnością równie powszechną, jak czytanie i pisanie. Stąd też nazwa programu: „Programowanie = Nasz Drugi Język”.  Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/mironiuk-nauka-programowania-w-szkole-stworzy-rowne-szanse-dla-wszystkich-dzieci,486038.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *