Nauka zdalna zwiększa dystans między uczniami

Ponad 70 proc. przepytanych nauczycieli i dyrektorów szkół wskazuje, że nauka online powiększa dystans między uczniami najlepszymi i najsłabszymi.

„Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę, że epidemia przekreśla główne uzasadnienie zmian, wprowadzonych wraz z likwidacją gimnazjów. „Zamiast niwelowania różnic następuje wzrost podziałów między najsłabszymi i najlepszymi. W edukacji zdalnej wygrywają dzieci, które mają przewagi już na starcie: zamożnych rodziców z wyższym wykształceniem” – pisze.

Na prośbę „DGP” Ogólnopolskie Forum Oświatowe Nauczycieli i Dyrektorów przeprowadziło ankietę wśród pedagogów z całego kraju.

Źródło icały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nauka-zdalna-zwieksza-dystans-miedzy-uczniami,256688.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *