Nie będzie dodatkowej lekcji promującej profilaktykę. MEN po raz kolejny sprzeciwia się pomysłom resortu zdrowia

Ministerstwo Edukacji zanegowało wprowadzenie dodatkowego przedmiotu w szkołach „wiedza o zdrowiu”. To nie pierwszy konflikt na linii MEN – MZ. Wcześniej spór dotyczył opieki nauczycieli nad uczniami przewlekle chorymi. Resort edukacji i zdrowia nie dogadały się także w sprawie organizacji opieki psychiatrycznej dla dzieci.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *