Niedługo egzamin gimnazjalny… o czym warto pamiętać!

Do egzaminów kończących gimnazjum pozostało już niewiele czasu. Nadszedł ostatni moment na powtórzenie materiału i nauczenie się najtrudniejszych jego partii, które uczniowie zwykli zostawiać na sam koniec.

Egzamin gimnazjalny sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował treści, które są  zapisane w podstawie programowej.

Powtarzanie przed egzaminem… o czym warto pamiętać!

Do egzaminów kończących gimnazjum pozostało już niewiele czasu. Nadszedł ostatni moment na powtórzenie materiału i nauczenie się najtrudniejszych jego partii, które uczniowie zwykli zostawiać na sam koniec. Teraz każda minuta jest cenna! Wkuwanie na pamięć nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto uczyć się za pomocą obrazów i skojarzeń:

Pierwsza metoda to łańcuchowa metoda skojarzeń. Gdy np. chcemy zapamiętać skład chemiczny powietrza, wyobraźmy sobie kundla Azora (Azot) biegnącego z maską tlenową (tlen) i znajdującego górę węgla (dwutlenek węgla).

Wiedzę zapamiętamy też lepiej, tworząc tzw. mapę mentalną. Trzeba na środku kartki napisać słowo klucz i podczas nauki robić rozgałęzienia (słowa, obrazki). Pamięć wizualna pomaga zapamiętać taki schemat.

Inna metoda to tzw. pałace pamięci, pomocne np. w nauce historii. W domowych pomieszczeniach wyobrażamy sobie kolejne wojny, np. gdy przedpokój to bitwa o Warszawę, to w łazience wyobrażamy sobie Pałac Kultury. 

Ale … by uczyć się jakąkolwiek metodą, najpierw trzeba mieć do nauki siłę. Trzeba porządnie się wyspać, a w trakcie nauki w razie zmęczenia zdrzemnąć się kilkanaście minut. Warto też robić krótkie pięciominutowe minutowe przerwy, bo najlepiej zapamiętujemy to, co jest na początku i końcu każdego bloku nauki. Warto często wietrzyć pokój! 

W dniu egzaminu…. o czym warto pamiętać!

Obowiązkiem każdego gimnazjalisty przystępującego do egzaminu gimnazjalnego jest wziąć ze sobą dokument tożsamości, w tym przypadku legitymację szkolną. Nie wolno też zapomnieć o długopisie z czarnym tuszem, tylko taki kolor jest dopuszczalny na egzaminie gimnazjalnym.

Gimnazjaliści nie mogą też wpisywać odpowiedzi do testu ołówkiem, wszelkie odpowiedzi zapisane na arkuszu egzaminacyjnym ołówkiem zostaną uznane za nieważne.

Uczniowie:

– Uważnie czytajcie polecenia do wszystkich zadań, nawet takich, które wydają się Wam podobne do zadań, które rozwiązywaliście wcześniej w szkole.

– Pamiętajcie o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi. Upewnijcie się, że w każdym zadaniu zamalowujecie właściwą kratkę.

– Starannie kodujcie swoje arkusze i karty odpowiedzi. Zanim zaczniecie rozwiązywać zadania, będziecie musieli przykleić naklejki, wpisać swój numer PESEL i kod, wypełnić matrycę znaków.  Szczegółowych instrukcji udzielą Wam nauczyciele podczas egzaminu.

– Nie wnoście na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń elektronicznych.

– I najważniejsze: rozwiązujcie zadania samodzielnie!

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, ale jest to tylko jedno z  kryteriów rekrutacyjnych.

Egzamin gimnazjalny … o czym powinni pamiętać rodzice!

Bardzo ważna w czasie egzaminu jest postawa rodziców/ opiekunów  ucznia.

Po pierwsze: Rodzicu, pamiętaj, iż twój stres może udzielać się Twojemu dziecku… Stres jest zaraźliwy
Po drugie: Gdy syn/ córka wrócą z egzaminu zainteresujcie się jak było, zadajcie kilka pytań…
Po trzecie: jeśli dziecko ma wrażenie, że pierwszy dzień egzaminu poszedł kiepsko, warto  nastawić syna/córkę pozytywnie…
Po czwarte: Zabierzcie córkę/ syna do kawiarni, na spacer….

Powodzenia!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *