Niezbędnik Dyrektora I

Wakacje jeszcze trwają, ale dla dyrektorów sierpień, a w szczególności jego ostatni tydzień, to czas wytężonej pracy. W atmosferze presji i mnogości zadań łatwo można zapomnieć o ważnych terminach. Chcąc dać dyrektorom poczucie bezpieczeństwa, poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych obowiązków. Jutro ukaże się II część Niezbędnika

Zadania dyrektora szkoły na ostatni tydzień wakacji.

Wakacje jeszcze trwają, ale dla dyrektorów sierpień, a w szczególności jego ostatni tydzień, to czas wytężonej pracy. W atmosferze presji i mnogości zadań łatwo można zapomnieć o ważnych terminach. Chcąc dać dyrektorom poczucie bezpieczeństwa, poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych obowiązków.

Zadania dyrektora związane z przygotowaniem nowego roku szkolnego – do 31 sierpnia:

  • Przekazać obowiązki nowemu dyrektorowi, który obejmie stanowisko 1 września.
  • Przeprowadzić przegląd budynku pod kątem bhp. (Należy pamiętać o obowiązku przeprowadzenia takiego przeglądu co najmniej raz w roku – najczęściej dokonuje się go po wakacjach).
  • Przygotować plan rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 (plan pracy szkoły, projekt programu wychowawczo-profilaktycznego, plan nadzoru pedagogicznego).
  • Opracować tygodniowy rozkład zajęć, przydział sal i dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, a także plan zajęć dodatkowych dla poszczególnych oddziałów.
  • Przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej związane z organizacją nowego roku szkolnego.
  • Zadbać o wyposażenie szkoły w odpowiednie dokumenty i druki szkolne.
  • Dokonać przeglądu aktualności podstawowych dokumentów szkolnych: statutu, regulaminów, procedur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *