ROZDYSPONOWANO ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH (II TURA)

Zespół Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w trybie obiegowym uzgodnił rozdysponowanie kolejnych środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Do jednostek samorządu terytorialnego trafi 140 416 640 zł z tytułu realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (II tura).

 

źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/61306-rozdysponowano-srodki-na-realizacje-zajec-wspomagajacych-ii-tura

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *