Obowiązkowy język obcy dla pięciolatków

Od 1 września 2015 r. wszystkie pięciolatki będą się uczyć obowiązkowo, bezpłatnie języka obcego w przedszkolach - wynika z nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, podpisanej przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską.

Zgodnie z nowelizacją już od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich będzie wprowadzony od 1 września 2015 r., a dla młodszych dzieci od 1 września 2017 roku.

Obecnie około 34 proc. dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym uczy się języków obcych podczas zajęć organizowanych przez przedszkola; większość z nich uczy się języka angielskiego.

Źródło i cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/19,1114605-Obowiazkowy-jezyk-obcy-dla-pieciolatkow.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *