Nowe przepisy dla oddziałów sportowych. Jest nowelizacja rozporządzenia MEN (dokument)

W Dziennik Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczy szkół i oddziałów sportowych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *