NOWE STAWKI WYNAGRODZENIA DLA NAUCZYCIELI

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiany wchodzą w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy zostało opublikowane w piątek, 26 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1798. Nowelizacja uwzględnia zmiany związane z nowowprowadzonymi zasadami awansu zawodowego nauczyciela.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/65582-nowe-stawki-wynagrodzenia-dla-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *