PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – KTO BĘDZIE MÓGŁ Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało ponad 2,7 mld zł, po 550 mln zł rocznie, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program zapewnia pomoc osobom starszym oraz dzieciom, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. W ramach programu dzieci dostają posiłek w szkole, a osobom starszym, które np. nie wychodzą z domu te posiłki są dowożone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *