Nowe uprawnienia dyrektora szkoły w ustawie o resocjalizacji nieletnich

Rozwiązanie dające dyrektorowi szkoły prawo do zastosowania wybranych przez siebie środków oddziaływania wychowawczego wobec nieletniego ucznia, który popełnił na terenie szkoły (lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki) czyn karalny albo wykazuje przejawy demoralizacji, jest jednym z rozwiązań przewidzianych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich opublikowanej właśnie w Dzienniku Ustaw.

Źródło, dokument i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/nowe-uprawnienia-dyrektora-szkoly-w-ustawie-o-resocjalizacji-nieletnich-dokument

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *