Zima pod znakiem edukacji online? Przepisy w fazie opiniowania

Od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów - przewiduje projekt rozporządzenia MEiN opublikowany w RCL.

Szkoły będą miały obowiązek organizacji zajęć zdalnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną będzie mógł czasowo zmodyfikować tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania.

Zagrożenie, o którym mowa w projekcie, może wystąpić w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, zagrożeniem związanym z sytuacją epidemiologiczną lub innym nadzwyczajnym zdarzeniem.

Przesłanką do wprowadzenia zajęć online może też być nieodpowiednia temperatura w szkole. W związku z sytuacją na rynku energetycznym jej spełnienie wydaje się całkiem prawdopodobne.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zima-pod-znakiem-edukacji-online-przepisy-w-fazie-opiniowania,393408.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *